Solución de abono nitrogenado N30 con Micronutrientes. Aplicación foliar.

  • Urefol

    Solución de abono nitrogenado N30 con Micronutrientes. Aplicación foliar.
  • Secbel

    Solución PK 17-19 con micronutrientes. Aplicación foliar.
  • Iris

    Solución de abono NPK 8-8-6 con micronutrientes. Aplicación foliar.